VCA Certificaat opvragen of wijzigen

Via het VCA centraal diploma register kunt u uw VCA certificaat (diploma) controleren op echtheid. In het Centraal Diploma Register, afgekort CDR, worden namelijk alle officiële erkende VCA diploma’s geregistreerd. U of mogelijke opdrachtgevers kunnen eenvoudig controleren door uw naam, geboortedatum of diplomanummer in te vullen. Dit kan voor het B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU certificaat.

Internationale VCA Check

In veel landen bestaat een vergelijkbaar systeem als het VCA systeem dat we in Nederland hebben. Alleen België heeft op dit moment een gelijkwaardig systeem met dezelfde structuur. In Nederland, België en Duitsland (via de DGMK met SCC diploma’s) wordt elkaars systeem al erkend.
Ook in Oostenrijk (de SK-SCC) en Zwitserland bestaat een dergelijk systeem dat, in iets mindere mate, vergelijkbaar is met het Nederlandse VCA systeem. De SSVV, de partij die het Nederlandse VCA systeem beheert, is actief bezig met het realiseren van een Europees VCA systeem. (bron: website SSVV)
Wilt u meer informatie over VCA systemen in het buitenland, klik dan op het logo.

SVWOH Registratie en controle aspirant

Het (de)monteren van steigers is een specialisme, dat alleen door goed geschoolde en ervaren medewerkers wordt beheerst. Daarom is voor de steigerbouw een scholingsstructuur ontwikkeld waarin taken en verantwoordelijkheden, functies, de opleidingen, toetsing en diploma’s/certificaten duidelijk zijn vastgelegd. Eén van de functies is die van Aspirant Hulpmonteur. Deze toekomstige Hulpmonteur Steigerbouw beschikt bij aanvang over VCA, basiskennis steigerbouw en moet zich registreren als “Aspirant Hulpmonteur”. Voor registratie als Aspirant Hulpmonteur Steigerbouw dient u te beschikken over een geldig VCA. Zorg dat u uw VCA-nummer tijdens het registreren bij de hand hebt. Aan registratie als Aspirant Hulpmonteur zijn kosten verbonden. Deze zijn 75 euro en dienen tijdens het registreren te worden voldaan. Wilt u zich als Aspirant Hulpmonteur registreren of wilt u controleren of een medewerker Aspirant Hulpmonteur is, klik dan op het logo

SVWOH Certificaat.

Alle steigerbouw examens voor de Nederlandse markt dienen te worden afgerond met een certificaat voorzien van het SVWOH logo. Deze examens worden afgenomen tegen de eindtermen zoals vermeld in de richtlijn steigers. Vanuit de wetgever is geen inhoudelijke eis aan de opleiding gesteld, echter conform de wet dient u aan de laatste stand der techniek te voldoen. De richtlijn voldoet aan deze criteria en dient derhalve te worden gevolgd.
Het examen (De uiteindelijke steekproef) die door World Exams worden aangeboden, zijn standaard conform de ISO 17024. De uitgevoerde examens zijn afkomstig van de “Stichting Veilig Werken Op Hoogte”. Men moet echter voldoen aan de toelatingseisen die door het SVWOH zijn opgesteld. Elk profiel (examen) heeft zijn eigen eindtermen en toets(en) die aangeven aan welke minimale eisen uw kennis dient te moeten voldoen om u van een certificaat te kunnen voorzien.

DNV-GL Certcheck

De geldigheid van door DNV GL uitgegeven steigerbouw persoonscertificaten kan worden geverifieerd via de website www.certcheck.nl.